logga
Finns vi med på den nationella rankingen??

2007-04-27

Nedan följer ett urval av placeringar för klubbens
spelare på den nationella rankingen.
Siffran inom parentes anger totalt antal spelare i
respektive klass.
Har även tagit med vart de "gamla Grumsarna"
Linnea, Marie och Robin placerar sig.

Hs A (228):
68. Robin Ahonen
224. Ulf Nederman
228. Marcus Karlsson

Hd A (312):
100. Rickard Sandberg
101. Robin Ahonen
245. Ulf Nederman
299. Marcus Karlsson

Ds A (134):
23. Marie Nilsson
45. Linnea Hedlund
133. Madelene Andersson

Dd A (143):
58. Marie Nilsson
107. Madelene Andersson
115. Lisa Malmgren
125. Linnea Hedlund

Md A (303):
13. Linnea Hedlund
65. Robin Ahonen
78. Marie Nilsson
102. Lisa Malmgren
115. Ulf Nederman
285. Marcus Karlsson
294. Madelene Andersson

Hs B (592):
77. David Malmgren
108. Tommie Nederman
201. Sebastian Hedlund
393. Rickard Sandberg

Hd B (633):
80. David Malmgren
121. Tommie Nederman
252. Sebastian Hedlund

Dd B (237):
192. Lisa Malmgren

Md B (479):
86. Sebastian Hedlund
114. Lisa Malmgren
281. Rickard Sandberg
292. David Malmgren

Hs C (462):
16. Peter Jansson
70. Fredrik Johansson
245. Peter Hjärtqvist
248. Mikael Johannesson

Hd C (488):
27. Fredrik Johansson
37. Peter Hjärtqvist
242. Peter Jansson
253. Mikael Johannesson

Dd U19 (55):
9. Madelene Andersson
9. Lisa Malmgren

Hs U15 (536):
362. Matias Vidal
499. Niklas Jensen

Ds U15 (374):
286. Maria Hansen

Dd U15 (328):
184. Maria Hansen
233. Malin Larsen

Md U15 (317):
159. Matias Vidal
168. Malin Larsen
192. Maria Hansen
192. Niklas Jensen
223. Arvid Rattfeldt

Hs U13 (413):
52. Arvid Rattfeldt
242. Oscar Aronsson
257. Victor Nederman
393. Adam Larsen

Ds U13 (309):
189. Amanda Nederman

Hd U13 (341):
79. Arvid Rattfeldt
97. Adam Larsen
270. Victor Nederman
306. Oscar Aronsson

Md U13 (284):
252. Amanda Nederman
252. Victor Nederman

Hs U11 (224):
12. Victor Nederman
Skrivet av Tommie Nederman


Kommentarer

(0 st)
Inga kommentarer har skrivits.


Möjligheten att kommentera nyheter är avstängd tills vidare.