logga

Stöd oss via Medlemsskap


Bli medlem i klubben är enkelt, betala in medlemsavgiften till 
Plusgiro: 37 44 07-5, BankGiro: 445-6422 eller Swish: 123 419 7695, glöm inte att ange namn och adress.

Aktuella medlemsavgifter finns under "Medlemsavgifter" i menyn till vänster.